Skymedia.mn  |  Данс  |  Файлын сан  |  Асуулт, хариулт |  Бидний тухай
АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
Асуулт, хариулт
Нэмэлт үйлчилгээ
Дуут шуудан
Follow-Me
Файлын сан

Үндсэн нэмэлт үйлчилгээ

IP үйлчилгээ нь ердийн телефон үйлчилгээний адил Давхар дуудлага хийх, дуудлага шилжүүлэх, Дугаар нууцлах, Орох дуудлага хаах гэх мэт нэмэлт үйлчилгээг ашиглах боломжийг хэрэглэгчдэд олгоно.


Нэмэлт үйлчилгээг кодоор идэвхжүүлэх цуцлах

Нэмэлт үйлчилгээ Идэвхжүүлэх Цуцлах
Дуудлага шилжүүлэх
IP дугаарт ирсэн дуудлагыг өөр дугаарт шилжүүлнэ.
*1* шилжүүлэх дугаар # *1*#
Дуудлага лавлагаа
Уг үйлчилгээг идэвхжүүлснээр ирж байгаа дуудлагыг автомат хариулагчид эсвэл Дуут шууданд оруулсан мэдээллийг үндэслэн хүлээж авах эсэхээ шийднэ.
*3# *3#
Дугаар нуух
Дугаараа нууцлан дуудлага хийх боломжтой.
*2# *2#
Давхар дуудлага хийх
Ярьж байх явцдаа уг дуудлагыг хүлээлгэн дахин 2 дох хүнтэй холбогдон ярих боломжтой.
*70# *70#
Орох дуудлага хаах
Гаднаас дуудлага авах шаардлагагүй үед ашиглана.
*5# *5#


Нэмэлт үйлчилгээг вэбээр идэвхжүүлэх цуцлах

Нэмэлт үйлчилгээ Идэвхжүүлэх
Орох дуудлага хаах Идэвхжүүлсэн тохиолдолд гаднаас дуудлага авах боломжгүй болно.
Дугаар нууцлах Идэвхжүүлсэн тохиолдолд дугаараа нууцлан дуудлага хийх боломжтой болно.
Давхар дуудлага хийх Идэвхжүүлсэн тохиолдолд ярьж байх явцдаа уг дуудлагыг хүлээлгэн дахин 2 дох хүнтэй холбогдон ярих боломжтой.
Дуудлага лавлах Уг үйлчилгээг идэвхжүүлснээр ирж байгаа дуудлагыг автомат хариулагчид эсвэл Дуут шууданд оруулсан мэдээллийг үндэслэн хүлээж авах эсэхээ шийднэ.
Дуудлага шилжүүлэх Ямар тохиолдолд дуулага шилжүүлэхээ тохируулах боломжтой. Дараах тохиолдолд:
  • Холбогдох боломжгүй
  • Завгүй/Хариулаагүй
  • Завгүй
  • Хариулаагүй
Шилжүүлэх дугаар Дуудлага шилжүүлэх дугаараа оруулна.
Дуут шуудан идэвхжүүлэх Идэвхжүүлсэн тохиолдолд Дуут шууданг ашиглах боломжтой болно.
Түргэн залгах Дараах байдлаар дугаараа кодлох боломжтой.
1=1221843553;2=67823121
Тэнцүүгийн тэмдэгийн зүүн талын тоо нь баруун талд оруулсан дугаарт залгахад ашиглах код. Өөрөөр хэлбэл 1 дугаарт залгаснаар та 1221843553 дугаарт шууд залгана.
White List Numbers Орох дуудлага хаах үйлчилгээтэй үед ч тантай холбогдох дугаарууд.
Black List Numbers Орох дуудлага нээлттэй үед ч тантай холбогдох боломжгүй дугаарууд.
Description Allows a short description (up to 71 characters) of the call filter to be entered.

 

Үйлчилгээний талаар дэлгэнгүй мэдээллийг skytelonline@yahoo.com хаягаар и-мэйл илгээх болон өөрийн IP дугаараас 76-1515 дугаарт холбогдон авах боломжтой.

 

Үйлчилгээний нөхцөл  |  Нууцлалын баталгаа  |  Холбоо тогтоох © Скайтел 2010